Hakkında & İletişimSchoolmes; eğitimciler, sosyologlar, psikologlar, veliler ve yazılımcılın tavsiyeleri eşliğinde oluşturulmuştur.
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde pilot uygulaması yapılmış olan sistemin, ders başarısına büyük oranda artırdığı gözlenmiştir.
Schoolmes, Sürekli değişen bilgi karşısında, hayat boyu öğrenmenin, dolayısıyla kendi kendine öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu düşünür.

Öğrencinin aktif olduğu bu sistemde, öğrenci ezberleyerek değil sorgulayarak öğrenir.
İnternette çocuklar için güvenli bir alan sağlar.
Öğrenci eğlenerek öğrenir.
Arkadaşlarıyla tartışarak, kavraması, yorumlaması, anlamlandırması üst düzeyde olur.
Öğrenci başka bölgelerdeki diğer öğrencileri görerek kendi bilgi düzeyini kıyaslama imkanı bulur.
Öğretmen, meslektaşlarının deneyimlerinden ve paylaşımlarından faydalanıp öğrencilerine daha faydalı içerikler sunabilir.
Sınıfına göre ileri düzeydeki öğrenci, bir üst sınıf öğretmenin derslerini takip edebilir veya ilgisine göre konuları araştırabilir.
Sınıfındaki arkadaşlarına göre geride olan öğrenci, bir alt sınıftaki dersleri takip ederek eksikliklerini giderme imkanı sağlamış olur.
Eğitimde eşitlik sağlar.
Çekingen öğrencilerin öğretmenleriyle iletişim kurması daha kolaydır.
Bilginin aktarımında görsel ve işitseller kullanılabildiği için öğrenmeyi kolaylaştırır.
Sürekli değişen bilgi karşısında öğretmen rehber konumunda öğrenciyi yönlendirerek öğrenmeyi öğretir.
İlgi duyduğu sanatlarla ilgili kendi kendine öğrenme sağlar.
Öğrencinin tanınması kolaylaşır.
Öğretmenin kendisini sevmediği gibi düşüncelerde olan hassas öğrenciler başka öğretmenlerin
sınıflarına katılarak bilgiyi edinir.
Engelli öğrenciler, çekinmelerinin daha az olduğu diğer arkadaşlarıyla eşitlendiği bir platformda daha kendine güvenli eğitim alır.
Öğrencinin merak duygusu tetiklenir.
Değişen bilginin takibi kolaydır.
Öğretmen bilgiyi organize biçimde sunma imkanı bulur.

Sezai Ekinci
sezaiekinci@gmail.com"Bildiğin Herşeyi Başkalarına da Öğret"